Domov » Baza znanja HRM » Preprečevanje poškodb izven dela (v prostem času) pri zaposlenih

Poškodbe izven dela

Poškodbe izven dela predstavljajo drugi največji delež bolniških izostankov od dela, takoj za skupino bolezni kostno-mišičnega sistema.

Pregled stanja – poškodbe izven dela v slovenskimi delavci

V Sloveniji so med razlogi za bolniški stalež zaradi poškodb izven dela najpogosteje poškodbe kolena, gležnja ter zapestja.

Pogosti razlogi in dejavniki, ki privedejo k poškodbam, so našteti spodaj, k dolgemu trajanju bolniškega izostanka pa prispeva tudi dolgotrajen proces zdravstvene oskrbe – čakanje na diagnostiko, terapijo in rehabilitacijo.

POŠKODBE PRI rekreaCIJI IN ŠPORTU

Do neželenih poškodb pogosto pride med sicer priporočljivo telesno aktivnostjo. V mnogih primerih se je poškodbi možno izogniti, na primer, kadar pride do poškodbe zaradi:

 • neupoštevanja svojih telesnih sposobnosti in zdravstvenega stanja,
 • slabe ali neustrezne telesne pripravljenosti,
 • izpuščanja ogrevanja,
 • vztrajanja kljub utrujenosti,
 • neustrezne izbira športa in športne tehnike,
 • neprimerne in dotrajane opreme,
 • vpliva psihoaktivnih snovi in drugo.

delovna opravila v prostem času

Kulturo (ali nekulturo) varnosti in zdravja pri delu zaposleni prenesejo tudi v domače okolje. V zadnjem času je videti porast ozaveščenosti na področju varnega pristopa k delu in uporabe osebne varovalne opreme (rokavic, glušnikov, mask, zaščitnih očal ipd.) tudi pri opravilih doma in v prostem času.

Tako so med glavnimi dejavniki tveganja in vzroki za nastanek poškodb pri delu v prostem času:

 • neupoštevanje pravil zdravega in varnega dela,
 • neprepoznavanje in neupoštevanje prisotnih tveganj,
 • delo brez ustrezne osebne varovalne opreme,
 • neustrezna oprema,
 • slaba telesna pripravljenost,
 • prekomerna količina dela naenkrat,
 • utrujenost, popuščanje koncentracije,
 • delo pod vplivom psihoaktivnih snovi (predvsem alkohol),
 • prisotna bolezenska stanja in drugo.

Kaj lahko stori podjetje? – preprečevanje poškodb IZVEN DELA

Podjetje lahko aktivno pristopi k zmanjševanju tveganj za poškodbe izven dela pri zaposlenih, preko:

 • spodbujanja in doslednega izvajanja kulture zdravega in varnega dela že v delovnem okolju,
 • ozaveščanja zaposlenih o zdravi in varni telesni aktivnosti in delu,
 • spodbujanja in omogočanja aktivnosti, ki krepijo psihofizično pripravljenost zaposlenih,
 • podpore zaposlenim pri čimprejšnji zdravstveni obravnavi in hitrejšem vračanju na delo.

Preverite ZAP-ov katalog izobraževanj za zaposlene.

Obvladovanje tveganj in preprečevanje poškodb izven dela- ozaveščanje zaposlenih in krepitev psihofizične kondicije

Temeljna področja o katerih mora delovna organizacija ozaveščati zaposlene z namenom obvladovanja tveganj za poškodbe izven dela so:

 • skrb za zdrava gibala in zdrav življenjski slog.
 • zdrava telesna aktivnost,
 • poznavanje ergonomskih načel,
 • varno in zdravo delo (v prostem času).

Obvladovanje tveganj in preprečevanje poškodb izven dela- krepitev psihofizične kondicije

Krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih podjetje izvaja preko:

 • aktivnih odmorov za zaposlene, pri katerih krepimo zdravje gibal in ravnotežje,
 • izvedbe izobraževanj in delavnic na temo varnega, zdravega in učinkovitega izvajanja prostočasnih aktivnosti,
 • izvedbe izobraževanj s področja zdravja hrbtenice,
 • omogočanja strokovno vodenih vadb za zaposlene,
 • omogočanja zdravega življenjskega sloga pri zaposlenih (prihod na delo s kolesom ali peš, zdravi obroki itn.),
 • omogočanja dostopa do zdravih vsebin tudi izven dela,
 • promocije in izvajanja kulture dobrega počutja brez uporabe psihoaktivnih snovi,
 • podpore zaposlenim, ki utrpijo poškodbo izven dela, pri povrnitvi zdravja in delazmožnosti.

učinkoviti Aktivni odmori

Z aktivnimi odmori učinkovito krepimo kostno-mišične strukture, ravnotežje ter zaznavne sisteme telesa, s čimer zmanjšujemo verjetnost za poškodbe izven dela.

Usmerjene vaje pozitivno vplivajo na:

 • vzdrževanje dobre gibljivosti v sklepih,
 • krepitev in raztegovanje mišično-vezivnih struktur,
 • izboljšanje motorike in senzorike,
 • izboljšanje ravnotežja in druge pozitivne učinke.

Primer usmerjenega aktivnega odmora ZAP FITCORP:

saniranje poškodb in hitro vračanje na delo

Delovna organizacija lahko zaposlenim nudi podporo pri hitrem in učinkovitem vračanju na delo, in sicer pri hitri diagnostiki, terapiji in rehabilitaciji ter vračanju na delo.