Prispevki

Najnovejši prispevkiZavod ZAP je izvajalec projekta izdelave nacionalne spletne platforme s področja promocije zdravja pri delu, ki poteka pod okriljem NIJZ.

Namen platforme za zdravje delavcev (PZD) je prispevati k zmanjšanju zdravstvenega absentizma in prezentizma aktivne populacije ter povečati ozaveščenost na področju zdravja pri delu med delodajalci, delojemalci ter strokovnjaki s področja zdravja pri delu.

Cilji projekta so:

  • dvig ozaveščenosti delodajalcev, zaposlenih ter strokovnjakov in drugih deležnikov s področja zdravja ter zdravja pri delu;
  • večja ozaveščenost delodajalcev o koristih in metodah v promociji zdravja pri delu ter posledično prispevanje k zdravju delovnega okolja in zaposlenih;
  • uporaba spletne platforme in povezanih vsebin ter posledično bolj zdravo vedenje zaposlenih ter s tem izboljšanje zdravstvenega stanja zaposlenih;
  • znižanje absentizma zaposlenih oseb s posledičnim zmanjševanjem stroškov ZZZS in delodajalcev za nadomestila za začasno zadržanost od dela;
  • zmanjšanje pojava poklicnih ter z delom povezanih bolezni;
  • zmanjšanje prezentizma ter posledično večja produktivnost zaposlenih;
  • višja kakovost proizvodov in storitev ter večja konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Zavod ZAP bo v okviru projekta pripravil pregled dobrih praks iz Slovenije, Evrope in tujine na področju krepitve zdravja aktivne populacije, in izdelal dokumentacijo za strokovne vsebine z naslednjih področij: kostno-mišične bolezni, poškodbe pri delu ter izven dela,  duševne bolezni in vedenjske motnje, starajoča se delovna populacije ter poklicne in z delom povezane bolezni.


Kontakt


E-MAIL

info@zap.siTELEFON

041 704 954Spremljajte nas preko

Socialnih omrežijPokliči zdaj