Domov » Baza znanja HRM » Poklicna rehabilitacija – vračanje na delo

poklicna rehabilitacija

je postopek, s katerim osebi z zdravstvenimi težavami zaradi bolezni ali poškodbe pomagamo ohraniti svoje delovno mesto ali najti drugo ustrezno delo.

Kdo izvaja poklicno rehabilitacijo?

Poklicno rehabilitacijo v sistemu zdravstvenega zavarovanja izvaja Center za poklicno rehabilitacijo (CPR) na URI -SOČA.

V določenih primerih lahko postopek vodijo pooblaščeni izvajalci medicine dela, ki izvajajo naloge zdravstvenega varstva zaposlenih v podjetjih.

napotitev delavca na poklicno rehabilitacijo

Napotnico za rehabilitacijsko oceno na URI- Soča lahko izdajo:

 • izbrani osebi zdravniki: specialisti splošne in družinske medicine, pediatri, šolski zdravniki;
 • vsi specialisti drugih strok, najpogosteje so to fiziatri, nevrologi, onkologi, psihiatri, nevrokirurgi, travmatologi…;
 • imenovani zdravnik ZZZS.

strokovni tim

Poklicna rehabilitacija je vedno individualna in usmerjena v potrebe vsakega posameznika. V strokovni tim za obravnavo delavca se lahko vključijo le posamezni sodelavci, ki so pomembni za njegovo obravnavo. Primer članov skupine:

 • rehabilitand/ka – oseba (delavec) z zdravstvenimi težavami in težavami z delazmožnostjo
 • delodajalec
 • strokovni tim:
  • lečeči osebni zdravnik
  • zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa
  • psiholog / klinični psiholog
  • socialni delavec
  • delovni terapevt
  • rehabilitacijski tehnolog
  • imenovani zdravnik

postopek rehabilitacijske obravnave

 1. Obravnava lahko poteka ambulantno (na obravnavo prihaja delavec dnevno, od ponedeljka do petka) ali hospitalno (rehabilitand je hospitaliziran na URI-Soča) in traja predvidoma 10 delovnih dni.
 2. Po obravnavi se pripravi končno poročilo in rehabilitacijski načrt o vračanju na delovno mesto.
 3. Če vračanje osebe na delovno mesto ni možno se predlaga ocena delazmožnosti na invalidski komisiji.
 4. Rehabilitacijsko obravnavo lahko nadaljujemo s podaljšano poklicno rehabilitacijo, kar pomeni, da osebo postopno vračamo na svoje ali prilagojeno delovno mesto iz bolniškega staleža.
 5. V določenih primerih se obravnava – usposabljanje nadaljuje v kabinetih Centra za poklicno rehabilitacijo, kateremu sledi vračanje na delo iz bolniškega staleža v realno delovno okolje.