Domov » Baza znanja HRM » Učinkovita skrb za zdravje starajočih se zaposlenih

Pregled stanja

Podaljševanje življenjske dobe prebivalstva se kaže v podaljševanju delovne dobe in staranju delovno aktivne populacije. S starostjo narašča tudi število zdravstvenih težav in omejitev, ki jih imajo zaposleni pri delu.

starejši delavci in delazmožnost

Pri staranju delovne populacije opažamo postopen upad motoričnih sposobnosti in fizične moči, zaznavnih in kognitivnih funkcij ter druge spremembe, ki vplivajo na delazmožnost.

Vzroki za upad delazmožnosti

Vzroki za upad delazmožnosti in pojav zdravstvenih težav pri starejših zaposlenih so kombinacija posledic bioloških procesov staranja, lastnosti posameznika ter vplivov delovnega in življenjskega okolja.

S staranjem se:

 • slabša funkcija srca,
 • krvne žile izgubijo elastičnost – poviša se krvni tlak,
 • upade mišična moč,
 • pogoste so degenerativne spremembe sklepov, predvsem kolen, kolkov, stopal in skočnih sklepov, medvretenčnih ploščic,
 • koža postane bolj ranljiva in zmanjša se njena zaščitna sposobnost, uravnavanje temperature in čutenje,
 • slabšata se sluh in vid,
 • pojavijo se spremembe v delovanju imunskega sistema – organizem postane manj odporen na stres,
 • poslabšajo se kognitivne in psihomotorne.

dejavniki tveganja, ki pospešijo upad delazmožnosti pri starejših zaposlenih

Nekatere obremenitve in dejavniki tveganja so za starejše zaposlene še bolj obremenjujoči, kar sovpada z izgubo določenih kapacitet in zaščitnih dejavnikov ter dolgotrajnih posledic obremenitev pri delu ter izven dela.

Med pomembnimi dejavniki so:

Ergonomski dejavniki

 • težko fizično delo,
 • visoke psihične obremenitve,
 • delo v izmenah in nočno delo,
 • dolgotrajne in ponavljajoče se prisilne drže telesa.

Organizacijski in psihosocialni dejavniki:

 • neobstoječa ali neustrezna izjava o varnosti z oceno tveganja,
 • prehiter tempo dela,
 • pomanjkanje odmorov,
 • slabi medosebni odnosi,
 • prehitro vpeljevanje sprememb in tehnologij,
 • neustrezni zdravstveni pregledi zaposlenih.

Individualni dejavniki:

 • obstoječe zdravstvene težave
 • neprilagojeno delo,
 • slaba psihična in fizična kondicija.

Obvladovanje tveganj in vzdrževanje delazmožnosti

Zdravje in delazmožnost starejših zaposlenih vzdržujemo in krepimo z ergonomskimi, organizacijskimi in tehnično/tehnološkimi izboljšavami in prilagoditvami delovnega okolja.

Ergonomski ukrepi:

 • omejevanje težkega fizičnega dela,
 • zmanjševanje psihičnih obremenitev,
 • opuščanje dela v izmenah in nočnega dela,
 • odpravljanje dolgotrajnih in ponavljajočih se prisilnih drž telesa,
 • ergonomske izboljšave delovnih položajev in orodij, ki jih zaposleni uporablja in drugo.

Organizacijski in psihosocialni ukrepi:

 • ustrezna izjava o varnosti z oceno tveganja, ki naslavlja starejše delavce,
 • primeren tempo dela,
 • dovolj odmorov med delom,
 • dobri medosebni odnosi in medgeneracijsko sodelovanje,
 • podpora pri vpeljevanju sprememb in tehnologij,
 • ozaveščanje in usposabljanje starejših zaposlenih,
 • ustrezni zdravstveni pregledi zaposlenih
 • programi vračanja na delo po daljšem bolniškem staležu
 • možnost prilagajanja delovnih mest starejšim in drugo.

Ukrepi na nivoju posameznika:

 • upoštevanje zdravstvenih težav zaposlenih in prilagoditve dela,
 • podpora pri vzdrževanju in krepitvi psihične in fizične kondicije;

ozaveščanje in krepitev kompetenc starejših delavcev

Motivacija, ozaveščenost in prave informacije o tem, kako skrbeti za svoje zdravje pri delu ter izven njega, so pomembne za vzdrževanje dobrega zdravja in delazmožnosti zaposlenih.