Domov » Spletna trgovina » Za podjetja » Rešitve in aktivnosti PZD » Izdelava načrta aktivnosti promocije zdravja / obvladovanja bolniškega staleža

Izdelava načrta aktivnosti promocije zdravja / obvladovanja bolniškega staleža

Z dobrim načrta za promocijo zdravja na delovnem mestu lahko pri zaposlenih pričakujete dvig ozaveščenosti, bolj zdravo vedenje, izboljšanje zdravja in počutja, zmanjšanje absentizma in prezentizma ter z njima povezanih stroškov, povečanje produktivnosti ter nenazadnje večjo konkurenčnost vaše delovne organizacije.

Na podlagi ugotovitev analize zdravja zaposlenih pripravimo načrt celostnega upravljanja z zdravjem v vaši delovni organizaciji, s predlogom sistematičnih aktivnosti promocije zdravja za večletno obdobje.

Poleg neposrednih pozitivnih učinkov na zdravje in poslovanje, so podjetja z našimi programi prejela več nagrad in priznanj na nacionalnem in evropskem nivoju.

Osnovne cilje načrta promocije zdravja zaposlenih usmerimo v izbrane cilje podjetja:

❑ Vzdrževanje in krepitev zdravja in delazmožnosti zaposlenih
❑ Vzdrževanje in krepitev zavzetosti in produktivnosti
❑ Zmanjševanje prezentizma (bolniška prisotnost)
❑ Preprečevanje in obvladovanje bolniške odsotnosti
❑ Zmanjševanje stroškov, povezanih s slabim zdravjem zaposlenih
❑ Dvig ozaveščenosti aktivne populacije na področju zdravja ter zdravja pri delu
❑ Zmanjševanje tveganj v delovnem okolju in drugo.

Za spremljanje zastavljenih ciljev postavimo merljive kazalnike uspešnosti.

Programi in načrti aktivnosti promocije zdravja pri delu / upravljanja z zdravjem zaposlenih se izdelujejo v povprečju za 1 do 5 letno obdobje.

Cena izdelave je odvisna od obsega programa in sodelovanja.

Kaj menijo naše stranke:

Program promocije zdravja pri delu, ki ga izvaja ZAP FITCORP, je celovit, sistematičen, praktično naravnan in odlično dopolnjuje naša prizadevanja za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih. Udeleženci ga zelo dobro ocenjujejo ter pohvalijo njegovo praktičnost, učinkovitost, dobro počutje po izvedenih aktivnostih in dostopnost, saj se aktivnosti izvajajo po celi Sloveniji. Nina Potisek, Direktorica Procesne podpore in Ravnanja s Človeškimi viri, Petrol d.d. V Luki Koper smo v okviru projekta za obvladovanje mišično-kostnih obolenj na delovnem mestu sodelovali s strokovnjaki ZAP. Ponudili so nam preverjen program, sledili našim zapletenim željam, jih nadgradili in nenazadnje tudi realizirali. Ekipa v Zavodu ZAP je izredno motivirana, energična in vedno pripravljena sodelovati z novimi predlogi in idejami za izboljšanje in ohranjanje zdravja naših zaposlenih. Boštjan Pavlič, Vodja področja varovanja zdravja in ekologije, Luka Koper Pri zagotavljanju varnega in zdravega delovnega okolja imamo zagotovljeno strokovno podporo strokovnjakov ZAP FITCORP, ki nam vsako leto, na podlagi analiz svetuje, kako ustrezno in strokovno skrbeti za zdravje vseh zaposlenih. Matej Eigner, Direktor službe za delovnopravne in splošne zadeve, Zavarovalnica Triglav V Gorenju smo znani po svoji dolgoletni tradiciji skrbi za zdravje zaposlenih, kjer je trenutno že več kot 10.000 zaposlenih. V letu 2016 smo za to skrb prejeli tudi priznanje za ukrep z najbolj celovitim pristopom k promociji zdravja na delovnem mestu v Sloveniji. Da bi obstoječe aktivnosti še nadgradili, smo se povezali s strokovnjaki ZAP FITCORP, ki v slovenskem prostoru sodi med vodilne organizacije s področja snovanja in izvajanja celostnih ukrepov za krepitev zdravja zaposlenih. Vodja zavoda, Davor Denkovski, dr. med., spec. medicine dela, se je izkazal kot odličen poznavalec zdravstvene problematike zaposlenih ter sistematičnih, merljivih ukrepov in aktivnosti promocije zdravja pri delu, s katerimi bomo še izboljšali zdravje in delazmožnost naših zaposlenih. Mag. Vilma Fece, Direktorica, Varstvo okolja ter varno in zdravo delo, Gorenje d.d. V korporaciji Hidria izvajamo aktivnosti promocije zdravja, ki so namenjene vsem zaposlenim. Z ZAP-om sodelujemo na področju krepitve zdravja in delazmožnosti starajoče se delovne populacije. Na podlagi ugotovitev iz analize so bili izdelani temeljiti ukrepi, vezani na specifična delovna mesta, ocenjena so bila najbolj kritična delovna mesta in izdelani so bili predlogi primernih ukrepov in rešitev za dosego optimalnih delovnih pogojev vseh zaposlenih. Z ugotovitvami in predlaganimi rešitvami smo zelo zadovoljni, njihovi predlogi ukrepov že dosegajo zastavljene cilje. Sabina Vidmar, direktorica, Hidria IP

RAZIŠČITE VEČ
Morda vam bo všeč tudi…