Domov » Baza znanja HRM » Svetovni dan hrbtenice – 10 napak, ki jih izvajajo podjetja

IZOGNITE SE NAPAKAM DRUGIH PODJETIJ: ZAP-ovi NASVETI OB SVETOVNEM DNEVU HRBTENICE

Naredimo danes, ob svetovnem dnevu hrbtenice, nekaj koristnega. Če zanjo dobro skrbimo ali pa, če imamo srečo, nam sedaj, ko to beremo, ne dela težav in lahko v miru sedimo in delamo.

#1. Težav ne zaznamo

Ena večjih napak, ki jih delodajalci lahko naredimo, je, da ne zaznamo ali celo ignoriramo težave s hrbtenico pri zaposlenih. To se pogosto dogaja pri delodajalcih, ki ne opravljajo analize zdravja zaposlenih (poročila medicine dela, vprašalniki, analiza vzrokov bolniškega staleža idr.).

#2 – Težave ignoriramo in upamo, da se bodo rešile same

Pogosto za težave vemo, vendar jih ignoriramo, ker ne vemo kako se jih lotiti, niti nismo prepričani, čigava odgovornost so zdravje zaposlenega ter s tem povezani stroški podjetja. Zato pasivno čakamo in upamo, da se težave nekako “rešijo same”

#3. Ignoriramo in vzdržujemo slabo ergonomijo

Slaba ergonomija delovnega mesta je zagotovo eden najpomembnejših vzrokov težav s hrbtenico pri zaposlenih. Nujno je, da delodajalci izvajamo ustrezne ergonomske izboljšave, ki pomagajo ohranjati zdravo držo in zmanjšujejo tveganje za poslabšanje zdravja.

#4. Ne izvajamo dobrih izobraževanj

Janezek se o tem v šoli ni ničesar učil, zato se mora v službi to naučiti Janez. Med temeljna izobraževanja zaposlenih sodijo usposabljanja o dobri ergonomiji (tako pri delu kot izven dela!), o vzdrževanju zdravja pri sedečem delu, delavnice o ustreznem premeščanju bremen (trgovine, skladišča, fizično delo), delavnice o vzdrževanju zdravja pri stoječem delu (proizvodnja, trgovine …), izobraževanja o dobri skrbi za zdravje in odpornost naših hrbtenic in gibal pri delu ter izven dela in tako naprej.

Pogosto imamo delodajalci eno samo priložnost za učinkovito izobraževanje in motiviranje zaposlenih, zato je ne zapravimo s tem, da organiziramo suboptimalno izobraževanje z izvajalci, ki ne poznajo zdravstvenih težav delavcev in njihove ustrezne obravnave v delovnem okolju ter izven dela.

#5. Ne izvajamo ustreznih aktivnih odmorov

Najučinkovitejši aktivni odmori so predpisani “na recept”, po opravljeni diagnostiki obremenitev in zahtev delovnega mesta, in so preventiva ter zdravilo za mnoge težave zaposlenih in podjetja.

Ravno zaradi tega v ZAP FITCORP-u usmerjene aktivne odmore v podjetjih kontinuirano prepisujemo in izvajamo že od leta 2008. Zato nas v 2023 preseneča, da še obstajajo podjetja, ki na ta način ne skrbijo za zdravje in delazmožnost zaposlenih, hkrati pa spremljajo slabšanje kazalnikov in porast težav z gibali ter duševnim zdravjem zaposlenih.

Podobno kot z izobraževanji, tudi tukaj svetujemo kar se da strokoven pristop k aktivnim odmorom, sicer zna biti priložnost za učinek in sodelovanje zaposlenih zamujena.

#6. Izvajamo neusmerjeno promocijo zdravja

Želimo biti boljši od konkurenčnih podjetij? Izvajajmo usmerjeno in kontinuirano promocijo zdravja sodelavcev.

Želimo manj bolniške in nižje stroške? Izvajajmo usmerjeno in kontinuirano promocijo zdravja sodelavcev!

Želimo privabiti in zadržati top kader? Izvajajmo usmerjeno in kontinuirano promocijo zdravja sodelavcev.

Tako bomo poskrbeli še za veliko več, kot le za zdravje hrbtenice in gibal.

#7. Zaposlenim ne zagotavljamo celovite zdravstvene podpore

Sodoben delodajalec si ne more privoščiti, da bi zaposlenim nudil samo delo, ampak mora poskrbeti za dobre pogoje za opravljanje dela. Med te, poleg delovnega okolja in preventive, sodi tudi podpora pri celoviti obravnavi zdravstvenih težav zaposlenih, od diagnostike do terapije in vračanja na delo.

#8. Ne prilagodimo delovnega mesta, kljub težavam

Delodajalci moramo biti sposobni hitrega prilagajanja delovnih mest in nalog zaposlenih, ki trpijo za bolečinami v hrbtu. Ker le te otežijo opravljanje nekaterih delovnih nalog ali dolgotrajno vožnjo na delo, lahko prilagoditev zaposlenim omogoči hitrejšo povrnitev zdravja in delazmožnosti.

Slednje vključuje ergonomske prilagoditve, dodatne odmore, začasno krajši delovni čas ali delo od doma.

#9. Nimamo vzpostavljenih programov za vračanje na delo po zdravstvenih težavah

Delodajalci moramo imeti vzpostavljen protokol ravnanja pri vračanju na delo po (dolgotrajnem) bolniškem staležu zaposlenega, ki vključuje prilagoditev delovnih nalog, postopno vključevanje v delovni proces in potrebno podporo.

Najmanj kar lahko naredimo je, da sodelavca pred vrnitvijo na delo napotimo na medicino dela, ki nam sporoči predlog najučinkovitejšega vračanja na delo in predlagane začasne prilagoditve ter omejitve, delavcu pa poda navodila za povrnitev zdravja in kondicije.

#10. Pri težavah ne izkoristimo svoje medicine dela

Še vedno vidimo, kako podjetja pri zdravstvenih težavah zaposlenih ne izkoristijo vseh možnosti podpore, ki jim jo nudi izbrana medicina dela.

Sodobna medicina dela opravlja analize stanja, sodeluje pri načrtovanju usmerjenih aktivnosti promocije zdravja, sodeluje pri izobraževanjih in ergonomskih izboljšavah v podjetju.

Med enega najbolj učinkovitih sodobnih ukrepov sodi tudi vključevanje usmerjenega pregleda gibal in posveta v sklopu zdravstvenega pregleda na medicini dela. Na medicini dela ZAP FITCORP poleg zdravnikov specialistov omenjene razširjene preglede opravljajo magistri kineziologije, posebej usposobljeni na področju zdravja hrbtenice in gibal pri zaposlenih.